ZGODOVINA IN PREDSTAVITEV PODJETJA STRIP d.o.o.

STRIP d.o.o. smo podjetje, ki smo s svojim lastnim razvojem in več kot 35 - letnimi izkušnjami (nekdanji EKO - Velenje) na področju razvoja skonstruirali strešno OKNO OKWELL in strešno LINO-i OKWELL (z žičnim steklom).

Potrditev kvalitete strešnih oken nam je dokazoval zahodni izvozni trg (predvsem Francija in Italija), ki smo ga dobro desetletje dosegali skoraj 90 odstotno. Trud prodaje na tujih trgih, kot tudi na domačem, nas je ohranil po osamosvojitvi Slovenije vse do danes.

Naši začetki segajo v začetek leta 1993 - proizvodnji prostori v neposredni bližini MIX-ovega prodajnega centra in sedež podjetja na Efenkovi 61 v Velenju.

Leta 2003 smo (od podjetja Eso-Kiko d.o.o.) zaradi prostorske stiske kupili poslovne prostore v Šoštanju na Kajuhovi cesti 17A in vanje preselili celotno podjetje.

V letu 2010 smo na tem naslovu dokončali izgradnjo nove skladiščne hale.

Istega leta je stekla nova proizvodnja lastnega razvoja PODSTREŠNIH STOPNIC OKWELL.

Prav tako smo tega leta izboljšali naša strešna okna, ki se sedaj imenujejo OKWELL CLASS.

Za vse izdelke nudimo tudi strokovno VGRADNJO v ostrešja oziroma podstrešja.

Leta 1997 pa smo našim storitvam dodali KROVSTVO in sicer POKRIVANJE POŠEVNIH IN RAVNIH STREH z raznoraznimi kritinami, med drugim tudi z jeklenimi strešnimi kritinami, ki so posute s kamnitim granulatom, za katere smo pooblaščeni krovec in inštruktor.

V 20-ih letih smo pokrili cca. 1.000 individualnih streh in nekaj 10 stanovanjskih blokov, šol, vrtcev, poslovnih stavb,…

Ker pa k strehi spadajo tudi KLEPARSKI IZDELKI, smo vam na razpolago z dobavo in montažo le teh. Od leta 2010 se lahko pohvalimo z novim KRIVILNIM STROJEM dolžine 7m, s katerim vam lahko nudimo kvalitetno storitev KRIVLJENJA PLOČEVINE.

V letu 2011 smo se odločili še za proizvodnjo strešne line s kaljenim steklom LINA-k.

Leta 2014 smo skonstruirali in začeli z izdelavo ZAPRTIH ZUNANJIH TRŽNIH STOJNIC.

Leta 2015 smo začeli z izdelavo in montažo OGRAJ.

Leta 2018 smo nabavili PRIKLOPNO PREVOZNO TELESKOPSKO DVIGALO - ŽERJAV "PAUS", ki ga uporabljamo pri dvigovanju bremen na objektih. Storitve z žerjavom lahko nudimo tudi vam.

V želji, da bi vam lahko na področju streh in ostrešij ponudili kar največ, se nenehno trudimo slediti novim trendom.

Nahajamo se v Šoštanju, na Kajuhovi cesti 17A, kjer imamo inženiring, prodajo, proizvodnjo in skladišče.

Šoštanj, julij 2019