Reference

VEČSTANOVANJSKI IN POSLOVNI OBJEKTI

Objekt EM Leto izvedbe
VEČSTANOVANJSKI BLOK TRBOVLJE - SANACIJA STREHE 1.350 m2 1998
ŽELEZNIŠKA POSTAJA PODBRDO - SANACIJA STREHE 1.200 m2 1999
ŽELEZNIŠKA POSTAJA MOST NA SOČI - SANACIJA STREHE 240 m2 2000
MODETEX LAŠKO - SANACIJA STREHE 870 m2 2000
SLOVENSKE ŽELEZNICE KILOVČE - SANACIJA STREHE 330 m2 2000
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE KORITNICA 250 m2 2000
DOM OSTARELIH TOLMIN - SANACIJA STREHE 1.175 m2 2001
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT PODBRDO - SANACIJA STREHE 380 m2 2001
ŽELEZNIŠKA POSTAJA - SANACIJA STREHE PRVAČINA 225 m2 2002
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE PLANICA 285 m2 2003
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE BAČA PRI MODREJU 180 m2 2003
LEPLAST VELENJE - SANACIJA STREHE PROIZVODNA HALA 550 m2 2008
KOVINOPLASTIKA BENDA NAZARJE - SANACIJA STREHE 1.550 m2 2009
VEČSTANOVANJSKI BLOK GORIŠKA 61-63 VELENJE - SANACIJA STREHE 800 m2 2010
VEČSTANOVANJSKI BLOK ŠALEK 97 VELENJE - SANACIJA STREHE 860 m2 2010
BOLNICA PLANIKA TOPOLŠICA - SANACIJA RAVNE IN POŠEVNE STREHE 800 m2 2012
PROIZVODNA HALA PEČOVNIK VELENJE - SANACIJA STREHE 580 m2 2012
VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT TRGOVINA TOPOLŠICA - SANACIJA STREHE 1.200 m2 2012/2013
VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT ŠALEK 98-108 - SANACIJA STREHE 3.200 m2 2013
S-INVESTPROJEKT INŽENIRING - PE KAJUHOVA 12A ŠOŠTANJ - SANACIJA STREHE 136 m2 2015
BOLNICA TOPOLŠICA - KULTURNO ZAŠČITEN OBJEKT TOPOLŠICA - SANACIJA STREHE 255 m2 2016
FARME FORMIN - SANACIJA STREH 7.500m2 2016
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - KLAVNICA - ZAMENJAVA STROPOV IN STEN 1.895 m2 2018
MIX, d.o.o. - KRIVEC 3, LJUBLJANA - OBNOVA STREHE 770 m2 2018
LINEA, d.o.o. - VEČSANOVANJSKI OBJEKT ŠALEK 97, VELENJE - ZAMENJAVA STREHE 856 m2 2019
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - FARME TRNOVEC - ZAMENJAVA KRITINE IN STROPOV 2.833 m2 2020
GRADBENIŠTVO VINKOVIČ, d.o.o. - KLAVNICA PERUTNINE PTUJ - ZAMENJAVA STEN IN STROPOV 414 m2 2020
LINEA, d.o.o. - VEČSTANOVANJ. IN POSLOVNI OBJEKT ŠMARTNO OB PAKI - SANACIJA STREHE 376 m2 2021
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - FARME SELA - ZAMENJAVA KRITINE IN STEN 3.105 m2 2021

JAVNI OBJEKTI

Objekt EM Leto izvedbe
OŠ ŠALEK - ŠOLA - SANACIJA STREHE 2200 m2 1997
GASILNI DOM PESJE - SANACIJA STREHE 840 m2 2002
GASILNI DOM ŠOŠTANJ - SANACIJA STREHE 480 m2 2003
OŠ ŠALEK - TELOVADNICA, KUHINJA - SANACIJA STREHE 1.780 m2 2007
OŠ NAZARJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA 490 m2 2007
VRTEC CICIBAN - SANACIJA RAVNE STREHE - GORICA VELENJE 950 m2 2008
VRTEC ŠKALE - SANACIJA STREHE 290 m2 2008
VRTEC LUČKA VELENJE - NADSTREŠKI 265 m2 2010
OŠ LIVADA VELENJE - SANACIJA STREHE - DELNO 200 m2 2010
OŠ PODGORJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA 1000 m2 2010
OŠ ŠENTILJ VELENJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA 480 m2 2011
VRTEC ENCI BENCI VELENJE - NADSTREŠEK 30 m2 2012
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE - SANACIJA STREHE 210 m2 2013
VRTEC LUČKA VELENJE - ENERGIJSKA SANACIJA RAVNE IN POŠEVNE STREHE 1.200 m2 2014
ŠCV VELENJE - SANACIJA STREHE - DELNO 850 m2 2014
ŠCV VELENJE - SANACIJA STREHE - MIC 600 m2 2014
ČOLNARNA JEZERO VELENJE - SANACIJA STREHE 800 m2 2014
STOJNICE - TRŽNE - VELENJE - IZDELAVA IN DOSTAVA 12 kos 2014
GRAD VELENJE - SANACIJA STREHE - DELAVNICA 130 m2 2015
OŠ ŠALEK - OGRAJA OKOLI IGRIŠČA 128 tm 2015
OŠ GUSTAVA ŠILIHA - OGRAJA OKOLI IGRIŠČA 130 tm 2015
OŠ PESJE - SANACIJA STREHE NA TELOVADNICI 280 m2 2015
VILA ROŽLE VELENJE - IZDELAVA IN POKRIVANJE OSTREŠJA 200 m2 2015
MO VELENJE - GRAD VELENJE - SANACIJA STREHE 130 m2 2015
MO VELENJE - OŠ MIHA PINTER VELENJE - SANACIJA STREHE 278 m2 2015
ŠOLSKI CENTER VELENJE - GAUDEAMUS - SANACIJA STREHE 105 m2 2016
ŠOLSKI CENTER VELENJE - PREHOD B - SANACIJA STREHE 118 m2 2016
MO VELENJE - OŠ MPT VELENJE - DEL. SANACIJA STREHE 524 m2 2018
RAGRAD, d.o.o. - OŠ PLEŠIVEC - ZAMENJAVA STREHE 486 m2 2019
MO VELENJE - OŠ MPT VELENJE - DEL. SANACIJA STREHE 436 m2 2021
MO VELENJE - OŠ GORICA TELOVADNICA - SANACIJA STREHE 566 m2 2021
MO VELENJE - OŠ GUSTAVA ŠILIHA - SANACIJA RAVNE STREHE 254 m2 2021